ตู้เย็นของฉันมีตำหนิ
แก้วน้ำของฉันก็มีตำหนิ
คีย์บอร์ดของฉันมีตำหนิ
ทีวีของฉันก็มีตำหนิ
กางเกงยีนส์ของฉันมีตำหนิ
แว่นตาของฉันก็มีตำหนิ
กล้องของฉันมีตำหนิ
และตัวฉันเองก็มีตำหนิ
ภาพถ่ายของฉันจึงมี "ตำหนิ"

ฉันชอบ "ตำหนิ" ในสิ่งต่างต่าง
มันทำให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นของจริง 
ไม่ใช่ของที่อุปโลกขึ้นมาด้วยความ... สมบูรณ์แบบ